Geestelijke begeleiding

Definitie van geestelijke begeleiding?

Geestelijke begeleiding kan zich af spelen rond de levensloop van mensen en het verhaal dat mensen daarover vertellen. De mens denkt na over de vraag waarom hij op de wereld gekomen is, wat hij met zijn leven wil bereiken en welke gevolgen zijn handelen voor zijn levensweg hebben. Geestelijke begeleiding cirkelt om vragen zoals: hoe ervaren mensen zin in hun leven? Hoe geven zij betekenis aan ingrijpende gebeurtenissen? Voor welke keuzes op het terrein van gezondheid en ziekte, leven en dood, wordt de mens gesteld? Ieder mens kan, gaande op zijn weg, op enig moment behoefte hebben aan wegwijzers en reisgidsen of, anders gezegd, aan geestelijke begeleiding. Geestelijke begeleiding is de spirituele ruimte waarin mensen zich onbedreigd kunnen uitspreken over wat hen bezielt. Vanuit je eigen referentiekader kun je het verhaal van de ander ‘lezen’. ‘Kijken’ hoe God in de ander aan het werk is. Als Geestelijk Begeleider moet je het dus aandurven om, door de pijn heen, de ander te helpen door zelf actief te luisteren, aan te reiken en te confronteren. Hoe beter je dat doet, hoe meer de ander bij zichzelf kan komen.

Voor wie is geestelijke begeleiding van belang?

In de geestelijke begeleiding staat iemands vraag voorop. Je bent als Geestelijk Begeleider een tochtgenoot die samen met de ander, de pelgrim, op weg gaat. De ander helpen de moed erin te houden. Ik kijk hiernaar vanuit het gezichtspunt van de christelijke spiritualiteit. Dat wil echter zeker niet zeggen dat geestelijke begeleiding niet vanuit andere (religieuze) tradities kan plaatsvinden. Geestelijke invulling vanuit de Ignatiaanse-  de Benedictijnse-  de Franciscaanse-  of welke traditie ook, is net zo waardevol en zij hebben tenslotte allemaal hetzelfde doel: richting geven aan je leven. Het gaat in de begeleiding niet alleen om de relatie tussen God en de mens. Het gaat om ieder menselijk wezen die, in relatie staande tot de ander, op zoek is naar antwoorden op (zingevende) vragen in zijn/haar leven.

Hoe ziet een geestelijke begeleidingsgesprek eruit?

Wanneer je geraakt bent door wat je hier hebt gelezen en je hebt behoefte aan een geestelijke begeleidingsgesprek, aarzel dan niet en neem contact op. Samen kunnen we kijken wat de mogelijkheden voor jou zijn.

 

Wie openstaat voor begeleiding, zal de grote ruimte onder de hemel regeren.
Wie pretendeert groter te zijn dan anderen zal tekortschieten.
Wie van anderen wil leren, wordt groter.
Chinese wijsheid