Stilte als geestelijke weg

Waarin stilte sterk kan zijn

Al sinds mensenheugenis trekken mannen en vrouwen zich terug in eenzaamheid en stilte om op zoek te gaan naar God. Inherent aan de zoektocht naar God is het verlangen God te kennen en te vinden. Het schouwen van God. Het is een pelgrimstocht die deze zoekende mens aflegt. Ook ik leg deze tocht af. Met een rugzak vol levenservaring ben ik aangeland op een punt waar de behoefte bovenkomt om mijn leven te ordenen naar de diepere zin van het leven, naar de Bron van het Zijn, de Bron waaruit ik put. Pas wanneer de mens inzicht krijgt in zijn eigen ellende, pas dan kan hij zichzelf leegmaken zodat God die leegte kan vullen. Stilte en eenzaamheid kunnen hulpmiddelen zijn om God in onszelf toe te laten, hulpmiddelen die kunnen helpen om je open te stellen om zo te ervaren wat er in jouw ziel gebeurt.

Stilte als onderdeel van Geestelijke Begeleiding

Stilte is onlosmakelijk verbonden met wie je ten diepste bent. Je kunt je in deze stilte soms eenzaam voelen. Dit is geen negatieve vorm van eenzaamheid maar een eenzaamheid die je in contact kan brengen met je innerlijke zelf. Er zijn mensen die bang voor deze stilte kunnen zijn. Zij gaan het uit de weg door drukdoenerij of het belangrijker vinden van materiële uiterlijkheden. Iedereen voelt zich weleens eenzaam of verlaten. Het geeft een gevoel van leegte, verdriet en soms van angst. Je voelt je niet (meer) verbonden met de wereld en/of met andere mensen om je heen. Deze eenzaamheid is altijd een persoonlijke beleving.
Als Geestelijk Begeleider kun je van betekenis zijn voor mensen die zich in een dergelijk isolement bevinden. Waar het in de Geestelijke Begeleiding ten diepste om gaat, is erkenning te geven aan God’s werking in mensen. Stilte speelt daarbij een belangrijke rol. In de stilte ontstaat ruimte zodat God hoorbaar wordt.

 

Wie je bent en stilte zijn één.
Eckhart Tolle